پنل آنلاین مدیریت آزمایشگاه بتن

تهران - تهران
این پنل جهت مدیریت آزمایشگاه بتن طراحی شده است. پنل بصورت آنلاین بوده و کاربری بسیار ساده ای دارد.

امکانات :
۱ - ثبت پروژه های عمرانی بهمراه آزمایشات بتن و کُر با جزئیات
۲ - ارسال پیامک نتیجه آزمایش به مهندس ناظر و کارفرما
۳ - گزارشات فنی و مالی دقیق
۴ - چاپ برگه سمپل بتن
۵ - دسترسی آنلاین
۶ - تعریف مدیران با سطوح دسترسی
۷ - تست رایگان

آدرس ثبت نام
BetonTest.ir/labs
آگهی ویژه